Artes

Enkele mijlpalen...

 • Depret nv vond zijn oorsprong in een sleepvaartbedrijf eind 19de eeuw. Enkele jaren later in 1929 richtten “Depret Frères” hun vennootschap op in Gent, met als hoofdactiviteit wrakbergingswerken en baggerwerken. Eind jaren 70 werd de zetel van het bedrijf echter overgebracht naar Zeebrugge, waar de haven uitgroeide tot een echt handelscentrum. Hierdoor kon het bedrijf zich verder ontwikkelen en geleidelijk aan werd Depret, naast de Waterbouw, ook meer actief in de Gebouwen en Burgerlijke bouwkunde.

 • In 1948 besloot Pierre Roegiers de gelijknamige nv P. Roegiers & C° op te richten in Burcht. De eerste twintig jaar bleef de activiteit beperkt tot de waterbouw, en meer bepaald onderhouds- en herstellingswerken in de haven van Antwerpen en op de Schelde. Vanaf de jaren zeventig wist de firma zich echter op te werken tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van Gebouwen, Burgerlijke bouwkunde en Waterbouw.

 • Op 1 april 1993 werd TWT sa opgericht. Zes maanden later vestigde het bedrijf zich te Seilles langs de Maas, waar het tot op heden nog steeds gelegen is.  In het begin richtte het bedrijf zijn aandacht vooral op waterbouwkunde en meer precies onderhouds- en herstellingswerken aan sluizen, overs en steigers. Nu is TWT eveneens actief in de Gebouwen, Burgerlijke bouwkunde en Restauratiewerken.

 • Sinds de management buy-out in 1989 worden Depret, Roegiers en TWT verenigd onder de ARTES-GROUP.

 • Door de toenemende vraag naar een bouwpartner die niet alleen het bouwen voor zich neemt, maar die ook op vlak van ontwerp, financiering, onderhoud en zelfs exploitatie een meerwaarde kan betekenen, wordt in 2007 Artes-Projects opgericht die de groep helpt bij de verdere uitbouw van PPS-structuren en onroerend goedpromoties.

 • In 2008 komt daar nog dochterbedrijf Artes-Prefab bij, met een eigen prefabbetonafdeling en een ijzercentrale voor de toelevering van betonstaal aan de zusteraannemingsbedrijven.

 • In 2010 neemt Artes-Group een deelname in REBO (Renewable Energy Base Ostend). REBO heeft als doel het realiseren en uitbaten van een aanlegfaciliteit van 10 hectare in de voorhaven van Oostende voor het bouwen en onderhouden van windmolenparken op zee.

 • In 2011 neemt Artes-Group NV Woudenberg over, opgericht in 1982 te Brugge, als restauratieafdeling van de groep. Woudenberg is gespecialiseerd in het restaureren en renoveren van zowel geklasseerde monumenten als niet-geklasseerde gebouwen.

 • Dat jaar wordt Artes-Group ook medeaandeelhouder van dotOcean, een hightechbedrijf opgericht in 2008 te Brugge, gespecialiseerd in innovatieve onderwaterinstrumenten en –sensoren voor de maritieme en offshore-wereld.

 • In februari 2013 neemt Artes-Group het aannemersbedrijf Vanhaerents uit Torhout over. De aannemersafdeling wordt in verschillende fasen in de bestaande aannemingsbedrijven van de groep geïntegreerd. De projectontwikkelingsafdeling Vanhaerents Development wordt verder uitgebouwd als dochterbedrijf van Artes-Group.

 • 25 maart 2013 gaan de vier aannemingsbedrijven van Artes Group verder onder een nieuwe naam. Concreet betekent dit dat Depret, Roegiers, TWT en Woudenberg respectievelijk Artes Depret, Artes Roegiers, Artes TWT en Artes Woudenberg worden. Ook een nieuw uniform logo en een bijhorende baseline ‘constructive people’ worden het nieuwe gezicht van de bouwgroep.